Czy Polska potrzebuje regionów metropolitalnych

W dniu 26 kwietnia 2013 roku w Senacie odbyła się konferencja pod patronatem Marszałka Bogdana Borusewicza o zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, zorganizowana przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa i posła Marcina Święcickiego (PO).
Celem konferencji było przeprowadzenie szerokiej debaty zainteresowanych środowisk nad potrzebą i kierunkiem reformy sposobu zarządzania metropoliami, konfrontacja propozycji z dotychczasowymi doświadczeniami i próba wyciągnięcia wniosków, co do dalszych działań.
Otwierając konferencję Marcin Święcicki zauważył, że wprowadzając w pośpiechu w 1998 r. powiatowy i wojewódzki szczebel samorządowy podzielono zwarte obszary metropolitalne na wiele powiatów i tym samym nie wypełniono dyspozycji zawartej w art. 15 ust. 2. Konstytucji RP, który mówi o uwzględnieniu w podziale terytorialnym państwa, „więzi społecznych, gospodarczych lub kulturowych”. Możliwości współpracy jednostek samorządowych na obszarach metropolitalnych są słabo wykorzystane. W Polsce istnieje 12 metropolii: Warszawa, Wrocław, Poznań, czy Kraków z jednym miastem centralnym, metropolia dualna Bydgoszcz-Toruń, Trójmiasto i cała aglomeracja górnośląska składającą się z kilkunastu miast. Nie mamy jednego modelu zarządzania tymi wielogminnymi i wielopowiatowymi obszarami, powiązanymi wieloma wspólnymi funkcjami. Trzeba dopiero szukać najlepszych rozwiązań.

Czytaj więcej...

 
 
Support
Baner Informacyjny